mikes

Hegedűs Béla

tudományos főmunkatárs, PhD

szakmai életrajz

Első éves egyetemista korom óta foglalkozom a Magyarországon mindeddig méltánytalanul mellőzött 18. századi költő, nyelvfilozófus: Kalmár György munkásságával. Az európai tudományos közélet munkásságát már saját korában (Lambert, Mendelsohn stb.) de jelenleg is (Strasser, Eco stb.) igen színvonalasnak értékelte/értékeli. Már egyetemi éveim alatt, s azután is Kalmár-kutatásaimról több konferencián beszámolhattam, eredményeimet publikálhattam.

Szintén Kalmár György egy korai verstani írása alapján kezdtem foglalkozni a 18. századi magyar verselméleti gondolkodás történetével. Így lett szakdolgozatomat témája Szenci Molnár Albert zsoltárformáinak hatása a század végén kivirágzó strofikus énekköltészeti hagyományra.

Másodévesként a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék demonstrátora voltam. Kutatásaimat az egyetem folyamatosan Tudományos Ösztöndíjjal majd végzősként Köztársasági Ösztöndíjjal is támogatta.

Külföldi kutatóútjaim során számos, eddig ismeretlen Kalmár Györggyel kapcsolatos forrást sikerült feltárnom, köztük eddig ismeretlen Kalmár-műveket is, ezek nagyrészéről tanulmányaimban beszámoltam. Emellett lehetőségem volt a nemzetközi nyelvelméleti és poétikai szakirodalom megismerésére is. Ez és a forrásfeltárások alapján elkészítettem Valóságos Kalmár György: Személy- és valóságreferenciák a források tükrében című disszertációmat, amelyet 2005 tavaszán védtem meg.

2001-ben kezdtem komolyabban foglalkozni a digitális kritikai szövegkiadások elméletével és gyakorlati kivitelezhetőségével. Intézeti közvetlen munkatársaimmal az évek során elkészítettünk egy a magyar vagy magyarországi vonatkozású szövegek átírására alkalmas szabályrendszert (dtd), amelyet alkalmunk volt szélesebb közönség előtt is ismertetni, sőt, 2003 szeptembere óta egyetemi oktatás keretében annak használatára diákokat is felkészíthettem.

publikációk

kiadványok

tanulmányok

recenziók

szerkesztés

fordítás

PhD

Hegedüs Béla publikációi az MTMT-ben

elérhetőség

hegedus.bela@btk.mta.hu
→ GnuPG nyilvános kulcs