mikes

Irodalomtörténetírás Magyarországon a XVIII. században: Válogatott bibliográfia

összeállította Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, előszó Tüskés Gábor,
MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest.