mikes

a XVIII. századi Osztály korábbi rendezvényei

vitaülések

2000. március 29.

BÍRÓ FERENC
A  Bánk bánról

2000. április 26.

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
Misszionárius írók a terepen

2000. május 24.

JELENITS ISTVÁN
Pázmány imádságairól

2000. június 14.

VAJDA GYÖRGY MIHÁLY
A felvilágosodástól a romantikáig: egy korszak áttekintése

2000. október 18.

DEBRECZENI ATTILA
Egy nemzedék körvonalai a XVIII. század végén

2000. november 22.

HISAY NAKAGAWA (Kyoto)
Le Japon et l'Europe au XVIIIe siècle – Japonais, Hollandais et Européens (Rencontres réelles et rencontres imaginaires)

2001. január 17.

THIMÁR ATTILA
„A Társaság állapotja”
Egy intézménytörténeti adatbázis tapasztalatai

2001. február 14.

PENKE OLGA
A regény műfaja Dugonics Etelkájában

2001. március 14.

VÖRÖS IMRE
Magyarország a Nagy Francia Enciklopédiában

2001. április 18.

H. KAKUCSKA MÁRIA
Orczy Lőrinc hagyatéka és ismeretlen versei

2001. május 2.

Prof. Dr. Dieter Breuer (Aachen)

„Walpurgisnacht” in Goethes Faust I: Ein Fall von Selbstzensur?

2001. október 24.

SZIGETI JENŐ
A XVIII. századi erdélyi vallásosság a temetési prédikációk tükrében

2001. november 14.

PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA
Magyar nyelvű Játék-szín a XVIII. században

2001. december 5.

ELISABETH KLECKER (Universität Wien)
Mulier fortis orbis prodigium.
Antikerezeption zur Bewältigung der weiblichen Erbfolge (am Beispiel der lateinischen Panegyrik für Kaiserin Maria Theresia)

2002. január 26.

WÉBER ANTAL
Újabb szempontok az almanachlíra kérdéséhez

2002. február 13.

OLGA KHAVANOVA (Moszkva)
Elitképzés és a „pályázatírás” mestersége a XVIII. századi Magyarországon

2002. március 13.

S. SÁRDI MARGIT
A Göcseji Helikon költőnői

2002. április 10.

SOÓS ISTVÁN
Egy vidéki köznemes literátori és politikusi hétköznapjai

2002. május 15.

VARGA IMRE
Egy Voltaire-tragédia (Oreste) ismeretlen magyar fordítása

2002. október 2.

HEGEDŰS BÉLA
(Anya)nyelv és szimbolikus megismerés
Kalmár György: Valóságos Magyar ABC

2002. október 13.

KECSKÉS ANDRÁS
A metrumértelmezés változatai a versújítás korában

2003. január 15.

CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN
Bocskor János énekeskönyve

2003. február 12.

SÁRKÖZY PÉTER
Conradi Norbert, Janus Pannonius első hazai kiadója

2003. március 12.

AJKAY ALINKA
A magyar nyelv kérdése az 1807-es országgyűlésen

2003. április 9.

KÓKAY GYÖRGY
Muratori és a magyar felvilágosodás

2003. május 7.

RATZKY RITA
Wesselényi – Kazinczy – Petőfi. Egy több évszázados poétikai forma vándorlása

2003. október 15.

BÓDI KATALIN
Regény és elmélet a XVIII. századi francia irodalomban

2003. november 5.

PENKE OLGA
A történeti téma Montesquieu és Voltaire fiatalkori műveiben

2003. december 3.

CZIBULA KATALIN
A Preßburger Zeitung on-line repertóriuma

2004. január 14.

SZÁSZ GÉZA
A francia utazási irodalom átalakulása a XVIII. század második felében

2004. február 11.

FERENCZI LÁSZLÓ
Candide

2004. március 10.

MARGÓCSY ISTVÁN
A magyar nyelv jelenléte a XVIII. századi iskoláztatásban

2004. április. 14.

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Esterházy Imre prímás pozsonyi udvara (Napló – levelekben)

2004. május 12.

NAGY IMRE
A színműíró Csokonai és a magyar vígjáték a XVIII. század második felében

2004. november 10.

Prof. David DAMrosch (Columbia University)
The Cultural Politics of 'Weltliteratur': Goethe and Meltzl de Lomnitz

könyvbemutatók