mikes

Kiss Margit

(1974)

Tudományos munkatárs (OTKA), XVIII. Századi Osztály

PhD

Főbb kutatási területek

leíró nyelvészet, vonzatelmélet

lexikográfia, 2010-től a Mikes-szótár készítése

Publikációk

Tanulmányok

Szótári publikáció

Szócikkírói tevékenység

Kiss Margit publikációi az MTMT-ben

Részletes szakmai életrajz

kiss.margit@btk.mta.hu